ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:58:58  
คณะทำงานอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พบปะชี้แจงกับประชาชนร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
คณะทำงานอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พบปะชี้แจงกับประชาชนร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
อำเภอแม่สรวยจัดประชุมการดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานอำเภอแม่สรวย ลงพื้นที่พบปะและชี้แจงกับประชาชน ประกอบด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิกอาสารักษาดินแดน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอแม่สรวย และเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยควบคุมพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าก๊อ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อได้ร่วมดำเนินการโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนของอำเภอแม่สรวย ปีงบประมาณ 2561 ที่บ้านพนาเสรี หมู่ที่ 25 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อประชุม ชี้แจง พบปะกับราษฏรในพื้นที่ในการทำความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน และคัดเลือก คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง โดยมีตัวแทนราษฎรทุกครัวเรือนของหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมและรับฟัง ในครั้งนี้จำนวน 200 คน ทั้งนี้ทางชุดปฏิบัติการประจำตำบล หรือ ปชต.ได้ร่วมรณรงค์ขอความร่วมมือราษฎรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงรายในมาตรการและป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่างตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 12 เมษายน 2561รวม 60วัน

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 412

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738