ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:08:50  
ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานการท่องเที่ยวและแข่งเรือ ประจำปี 2561
ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานการท่องเที่ยวและแข่งเรือ ประจำปี 2561
ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานการท่องเที่ยวและแข่งเรือ ประจำปี 2561 กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่น

นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเตรียมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน งานแข่งเรือประเพณี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ท่าเรือบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลแม่สามแลบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและเมียนมาร์ ในเขตชายแดนริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน ภายในงานมีกิจกรรมมการแข่งขันเรือยนต์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความพันธ์ การประกวดการทำอาหารจากปลาสาละวิน การประกวดธิดาสาละวิน การแสดงดนตรี และบริการล่องเรือชมทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ำสาละวิน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เที่ยวชมงานการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน ตำบลแม่สามแลบ ตามวันเวลาและสถานที่ ดังกล่าว

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738