ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:21:24  
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทาน
องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทาน
องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาล และมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลในพื้นที่

วันนี้ (9 ก.พ.61) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยครั้งนี้เป็นการออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานที่สำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสู่มาตรฐานสากล โอกาสนี้ ได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณหน้าอาคารอุบัติเหตุ จากนั้น ได้มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย จำนวน 60 ถุง พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงพยาบาล
ในช่วงบ่าย องคมนตรี เป็นประธานการประชุมในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ที่ห้องลำน้ำโขง อาคารอุบัติเหตุ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จำนวน 26 คน โดยมี นายแพทย์นพปฎล พรรณราย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
สำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เป็น 1 ใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2522 เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง สร้างขึ้นเพื่อช่วยคนในพื้นที่ทุรกันดาร ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า "ทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่ง ได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน"

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 432

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738