ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:01:43  
ป่าไม้ลำปาง ระดมกำลังชาวบ้านใน อ.เกาะคา ร่วมทำแนวกันไฟปกป้องผืนป่าชุมชนกว่า 1,000 ไร่
ป่าไม้ลำปาง ระดมกำลังชาวบ้านใน อ.เกาะคา ร่วมทำแนวกันไฟปกป้องผืนป่าชุมชนกว่า 1,000 ไร่
กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.37 (แม่ยาว) ลำปาง นำโดย นายโกวิท ตันกลาง หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟป่าลำปาง ร่วมประสานกำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา ทั้งทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกปฏิบัติการเชิงรุกรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนนำกำลังชาวบ้านกว่า 100 คน ในตำบลใหม่พัฒนา นำอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั้งไม้กวาด มีด คราด และเครื่องเป่าลม เดินเท้าเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชน รวมตัวเป็นจิตอาสาช่วยกันทำแนวป้องกันไฟป่ารอบบริเวณพื้นที่ป่าที่รับผิดชอบ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งขาม หมู่ที่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งถือเป็นป่าแหล่งต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์ของชุมชนในเขตท้องที่

โดยการจัดการทำแนวป้องกันไฟป่า ทางกลุ่มเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประสานกำลังกับกลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งขามทำการแบ่งกำลังพลออกเป็นกลุ่มๆ เดินเท้าเข้าป่าไปตามแนวสันเขาช่วยกันทำแนวกันไฟ ขนาดความกว้างกว่า 1.5 เมตร ไปตลอดแนวเขตบริเวณรอบพื้นที่ป่า ที่ชุมชนรับผิดชอบรวมระยะทางร่วม 3 กม. พร้อมทั้งได้ทำการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเผาเศษกิ่งไม้-ใบไม้รวมถึงหญ้าแห้ง เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงภายในป่าตามจุดบริเวณเขตพื้นที่เสี่ยง ที่ได้เคยถูกมือดีลักลอบจุดไฟเผาป่าอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อจะปกป้องพิทักษ์ผืนป่าชุมชนบ้านทุ่งขาม ที่มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว้างกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งในระยะต่อเนื่องหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ทำการประสานกับชุมชนเขตพื้นที่ป่าติดต่ออีก 4 หมู่บ้าน ทั้งบ้านดอนธรรม หมู่ที่ 3, บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5, บ้านแม่ปาง หมู่ที่ 4 และบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 ให้ได้ช่วยกันทำแนวกันไฟยาวต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อให้ครอบคลุมรอบเขตพื้นที่ป่าชุมชนทั้งหมดของตำบลใหม่พัฒนา
สำหรับการปฏิบัติการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในแผนมาตรการหลักในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการตามหลักวิธีแบบประชารัฐ ใช้การประสานและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นหัวใจหลักสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมจากกลุ่มชาวบ้านและชุมชนในเขตพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรอบพื้นที่ป่า ได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในผืนป่าเพื่อจะได้เป็นกำลังช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ป่าบริเวณรอบชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยระงับยับยั้งการจุดไฟเผาป่าแก้ไขปัญหาผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยในส่วนนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้กำหนดช่วงวิกฤตเฝ้าระวังปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประกาศแจ้งให้ทุกเขตพื้นที่งดการเผาทุกกรณียกเว้นหากมีความจำเป็นต้องเผาให้ทำการแจ้งขออนุญาตเป็นครั้งๆ ไป นับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง 10 เมษายน 2561 รวม 60 วัน ตลอดจนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ประกาศใช้มาตรการบังคับเข้มงวดห้ามมิให้มีการจุดไฟเผาป่าโดยเด็ดขาด พร้อมได้ตั้งรางวัลแก่ผู้ที่สามารถนำจับมือเผาได้ รายละ 5,000 บาท โดยต้องมีการดำเนินคดีทางกฎหมายจนถึงที่สุด ซึ่งผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 - 150,000 บาท และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันในจังหวัดลำปาง สามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจรับแจ้งเหตุรวบรวมข้อมูลและสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 054-230549

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738