ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:38:10  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงระบบสหกรณ์ กับสภาเกษตรกร 5 จังหวัดภาคใต้ แก้ปัญหาสินค้าเกษตร ในแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงระบบสหกรณ์ กับสภาเกษตรกร 5 จังหวัดภาคใต้ แก้ปัญหาสินค้าเกษตร ในแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจับคู่เจรจา เชื่อมโยงระบบสหกรณ์ กับสภาเกษตรกร 5 จังหวัดภาคใต้ แก้ปัญหาสินค้าเกษตร ในแม่ฮ่องสอน

วานนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) นายสมร นิวาส สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสภาเกษตรกร 5 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อกระจายสินค้าเกษตร โดยเฉพาะกระเทียม ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน การจับคู่เจรจาครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตัวแทนจากสภาเกษตรกร 5 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล และจังหวัดสงขลา
ข้อตกลง ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ผลักดันให้เกิดการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ยกระดับการจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การจัดจำหน่าย การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตอันเป็นการคืนความมั่นคั่ง อย่างครบวงจร โดยบันทึกข้อตกลงมีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738