ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:29:31  
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน กว่า 113,500 บาท เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 64
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน กว่า 113,500 บาท เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน  ครบรอบปีที่ 64
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน กว่า 113,500 บาท เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 64

เช้าวันนี้ (10 ก.พ. 61) เวลา 10.00 น. นายกองเอกสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมงาน เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และรำลึกถึงคุณงามความดี ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ ผู้ยังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต การชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของนายกองใหญ่อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากกองร้อยบังคับการและบริการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่1 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่2 จำนวน 109 นาย นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง รวมเป็นเงินจำนวน 113,500 บาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 กระทรวงมหาดไทย จึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน นับแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 64 ปี

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738