ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:37:50  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ล้านนา ในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ล้านนา ในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ล้านนา ในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบทบาทเครือข่าย ทสม. ล้านนา 9จังหวัดภาคเหนือ ให้เป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่

วันนี้ (12 ก.พ.61) นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ล้านนา ในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบทบาทเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ล้านนา (9จังหวัดภาคเหนือ) ให้เป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันในพื้นที่ โดยมีเครือข่าย ทสม.ล้านนา 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 2 และ 3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 120 คน
นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา บ้านร่องปอ ม.7 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นภายใต้บทบาทของ ทสม.และเครือข่าย ทสม. ในการร่วมกันปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738