ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:59:28  
จังหวัดแพร่จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จังหวัดแพร่จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จังหวัดแพร่ นำหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการในเชิงรุก พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (หน่วยแพทย์ พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้บริการประชาชนตามภารกิจของตนเอง และมีประชาชนในตำบลวังธงและใกล้เคียงให้ความสนใจเข้ารับการบริการเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวกับประชาชนที่รับบริการ โดยขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับตำบล โดยจะมีกิจกรรมลงพื้นที่ 4 ครั้ง ใช้เวลา 4 เดือน เป็นการรับทราบความต้องการของประชาชน และรัฐจะได้จัดรูปแบบของโครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผา ด้วยการงดการเผาในทุกพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ยังได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังธง ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 3 เส้นทาง การขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โครงการขุดลอกสระห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 และโครงการก่อสร้างอ่างห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังธงปรับแก้ในรายละเอียดให้ชัดเจนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวงชนบทแพร่ ซึ่งมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้วยการนำยางพารามาใช้ในการก่อสร้างถนน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหงัดแพร่ ในการยื่นขอขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการพื้นที่ป่าไม้ต่างๆ

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 108

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738