ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:57:18  
จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงราย คุมเข้ม จัดทำแผน ควบคุม เฝ้าระวังในพื้นที่ 6 อำเภอเป้าหมายในช่วงการรณรงค์งดการเผา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

วันนี้(12 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประจำคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2561 โดยมีคณะทำงานและตัวแทนหน่วยงานจังหวัดและจาก 18 อำเภอจำนวน 60 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม การเฝ้าระวังในพื้นที่ การจัดชุดลาดตระเวน การออกตรวจ มีชุดเผชิญเหตุ และชุดเคลื่อนที่เร็วโดยให้ชุมชน หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันหมอกควันไฟป่าในช่วง 60 วัน คือระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 ให้งดเว้นการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 2561 กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ขอให้หน่วยงานในพื้นที่เข้าไปปฏิบัติการอย่างจริงจังและให้เจ้าหน้าดำเนินการใช้มาตรการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นำเครื่องมืออุปกรณ์ในการดับไฟมีจำนวน 140 ชุด ไปสนับสนุนให้ในพื้นที่ต้องการอุปกรณ์ และมีการตั้งรางวัลที่จะมอบให้สำหรับพื้นที่ปลอดการเผา คือไม่มีจุดการเกิดความร้อน หรือจุดฮอตสปอต และมีเงินรางวัลนำจับและผู้แจ้งเบาะแสการจับกุมผู้กระทำความผิดทำให้เกิดไฟป่าและหมอกควันจำนวน 3,000 บาท ในปัจจุบันเงินกองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย มียอดรวม 6 แสนบาทให้นำมาใช้เป็นรางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา นอกจากนี้ให้นายอำเภอทุกพื้นที่เข้าไปในพื้นที่ถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าหรือจุดฮอตสปอตแล้วจะต้องมารายงานจังหวัดโดยด่วนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมชี้แจงและมาตรการป้องกันและแก้ไขอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 519

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738