ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:36:58  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของมณฑลทหารบกที่ 37 โดยมี พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาในค่ายเม็งรายมหาราช โดยเน้นตามแนวทาง “ทำดีให้คนดู” เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและครอบครัวกำลังพล ได้มาศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง นำมาปฏิบัติจริงภายในหน่วยทหารและเห็นผลสัมฤทธิ์จริงในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยเริ่มจากแผนงานโครงการเกษตรปลอดภัย โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงกิจกรรมที่สำคัญของโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ทั้ง 17 โครงการ อาทิ โครงการฝายทดน้ำและโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล โครงการธนาคารปลาและสัตว์น้ำในระบบนิเวศน์ โครงการหญ้าเนเปียร์ โครงการเลี้ยงหมูป่าและหมูเหมยซาน โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล พร้อมทั้ง ทรงทอดพระเนตรแพะที่เลี้ยงในบริเวณโครงการ โดยได้พระราชทานชื่อแพะ เพศผู้ 1 ตัว ชื่อว่า สตรอง และพระราชทานชื่อแพะเพศเมีย 1 ตัว ชื่อว่า กล้วยไม้ ในโอกาสนี้ด้วย
จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับรถพ่วงพระที่นั่งทอดพระเนตรพื้นที่โครงการโดยรอบ โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 กราบบังคมทูลรายงานถึงศูนย์การเรียนรู้ของมณฑลทหารบกที่ 37 เริ่มเปิดให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 49 คณะ และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มณฑลทหารบกที่ 37 ได้เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพไทย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารและตำรวจ ซึ่งกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติงานในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ถือว่าเป็นทหารพันธุ์ดี เป็นกำลังสำคัญในการนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงไปต่อยอด สามารถถ่ายทอดความรู้ในโครงการให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่นได้จนได้รับการพิจารณารางวัลดังกล่าว

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 2391

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738