ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:57:09  
เชียงใหม่ เตรียมนำร่องขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เชียงใหม่ เตรียมนำร่องขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมจัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ พร้อมนำร่อง 6 มี.ค. นี้

พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ปฏิบัติราชการรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน เชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่ทรงสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนชาวไทยนานัปการ โดยจะจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมการบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้แก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทุกสาขาอาชีพที่เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงจัดให้มีการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเริ่มต้นนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นจะดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ จนครบทั้ง 8 จังหวัด เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738