ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 20:46:52  
จังหวัดน่าน จัดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย
จังหวัดน่าน จัดงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย
การศึกษาเอกชนน่าน จัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด 100 ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะศึกษาธิการจังหวัด คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ โรงเรียนเอกชน17 จังหวัด ภาคเหนือ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด ณ ที่หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา จังหวัดน่าน สำหรับการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนเอกชน ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศึกษาเอกชน พร้อมทั้งยังเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยผ่านการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อประเด็นที่สำคัญต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน พร้อมทั้งร่วมเป็นเกียรติในพิธีการรับมอบเข็มสดุดี โล่ เกียรติบัตร รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ภายในงานยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการ 38 รายการ นิทรรศการโรงเรียนเอกชนจังหวัดน่าน และโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ การแสดงความสามารถของนักเรียน สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และความสามารถทางภาษา ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูอีกด้วย

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738