ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:47:09  
เจ้าหน้าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว พื้นที่ อ.สบเมยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงส่วนราชการ ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2561
เจ้าหน้าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว พื้นที่ อ.สบเมยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงส่วนราชการ ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2561
เจ้าหน้าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว พื้นที่ อ.สบเมยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงส่วนราชการ ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2561 รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

ค่ำวานนี้(12 กุมภาพันธ์ 2561)จ.แม่ฮ่องสอนจัดการประกวดร้องเพลงส่วนราชการ ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2561 ที่เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายกิตติพันธ์ สมวรรณ์ เจ้าหน้าที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว พื้นที่ อ.สบเมย ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมยส่งเข้าประกวด รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากนายสืบศักด์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเจริญศักดิ์ เลิศมงคล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ทำการปกครองอำเภอปายส่งเข้าประกวด
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายบดินทร์ วิริยภาพบวร ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่งเข้าประกวด
สำหรับรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่ นายมานพ พิบูลอารักษ์ กรรมการเหล่ากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งเข้าประกวด นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมร้องขับร้องเพลงลูกทุ่งด้วย/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738