ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:57:27  
จังหวัดน่าน พร้อมเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน รองรับฤดูการท่องเที่ยว ของจังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน พร้อมเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน รองรับฤดูการท่องเที่ยว ของจังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน พร้อมเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและยกระดับหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน รับฤดูการท่องเที่ยว ของจังหวัดน่าน ให้ชุมชนมีรายได้รองรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

ที่ข่วงน้อย เทศบาลเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการเปิดตัวหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อยกรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นการท่องเที่ยว และยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมภูมิปัญญาของหมู่บ้านชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเป็นการรองรับ ในฤดูกาลการท่องเที่ยว ของจังหวัดน่าน
ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการยกระดับหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่หมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ วัดดอนไชย ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมน้ำน่าน (ปากว้า) ชมแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา บ้านสมัยเก่า พิพิธภัณฑ์เรือแข่ง และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย 2. บ้านสะปัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ นำตกสะปัน และลำน้ำว้า มีผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องจักสานหวาย เฟอร์นิเจอร์หวาย ลูกชิด น้ำผึ้งป่า เป็นต้น 3. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายด้านสมุนไพร 4. บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านการเกษตร ผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าสีย้อมธรรมชาติ อาทิ ผ้าพื้นเมือง ผ้าขาวม้า 5. บ้านห้วยฟ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ ศูนย์การเรียนรู้บ้านดิน ล่องแพน้ำน่านชมธรรมชาติ และวัฒนธรรมเผ่าลั๊วะ มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ น้ำผึ้งป่า กระบก ส้ม โกตากแห้งเครื่องจักสาน 6. บ้านห้วยยื่น หมู่ที่ 2 มีแหล่งท่องเที่ยว หลากหลายอาทิ การล่องแพ ชมแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นต้นฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน รองรับฤดูการท่องเที่ยว ของจังหวัดน่าน ส่วนภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ของ 6 หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของชุมชน ด้วย

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738