ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:02:30  
จังหวัดน่าน กรมท่าอากาศยาน จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Tourist Airports ท่าอากาศยานน่านนคร
จังหวัดน่าน กรมท่าอากาศยาน จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Tourist Airports   ท่าอากาศยานน่านนคร
จังหวัดน่าน โดยกรมท่าอากาศยาน จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Tourist Airports ท่าอากาศยานน่านนคร สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมจัดศูนย์บริการจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวบริหารจัดการโดยชุมชน

ที่ท่าอากาศยานน่านนคร นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการ "บินไป ปั่นไป @น่าน" ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน โดยมี นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม มีการสาธิตการประกอบจักรยาน การให้ความรู้ในเรื่องของการบำรุงรักษาจักรยาน รวมถึงได้ร่วมกันปั่นจักรยานเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ดูสาธิตการทอผ้า เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณ และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เช่น การทำตุงค่าคิง เป็นต้น
สำหรับกิจกรรมโครงการ "บินไป ปั่นไป @น่าน" เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมท่าอากาศยาน ด้ร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดให้มี “ศูนย์บริการจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยว” ที่บริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างการมีส่วนร่วมและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น สนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Tourist Airports โดยโครงการ Tourist Airports เป็นโครงการที่กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในชุมชนให้เติบโต เพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยการขนส่งทางอากาศมายังประเทศไทยให้มากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และผู้ประกอบการนำเที่ยวท้องถิ่น จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน และเป็นการทำการตลาดเชิงรุก ซึ่งกรมท่าอากาศยานเห็นศักยภาพของท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลจำนวน 28 แห่ง ที่สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว หรือ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว การสำรวจและเชื่อมต่อการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน รวมทั้งยังสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยว และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ด้วย เช่น บริการรถรับส่ง บริการโรงแรมที่พัก บริการร้านอาหาร ฯลฯ โดยจะเริ่มดำเนินโครงการนำร่อง 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานระนอง และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และจะขยายไปยังท่าอากาศยานอื่นๆในสังกัดต่อไป

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738