ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:17:04  
เทศบาลเมืองน่าน บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจตลาดสด หาการปนเปื้อนในอาหาร สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน
เทศบาลเมืองน่าน  บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจตลาดสด หาการปนเปื้อนในอาหาร  สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน
เทศบาลเมืองน่าน บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ออกตรวจตลาดสด หาการปนเปื้อนในอาหาร สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ฝากถึงผู้บริโภคให้เลือกซื้ออาหารสดทุกชนิดที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยเทศกาลตรุษจีนและในชีวิตประจำวัน

ที่ตลาดสดตั้งจิตอนุสรณ์เทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน นายไวพจน์ หิมารัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขเทศบาลเมืองน่าน ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารในเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยมีการบูรณากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจอาหารในตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร พืชผัก ผลไม้ ทุกแผงร้านค้า โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์บริโภค อาทิ เนื้อหมู เนื้อไก่ ที่รับซื้อมาจากโรงฆ่าต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง ส่วนสินค้าประมง จำพวกปลาน้ำจืด อาหรทะเล ไม่พบการปนเปื้อนจากสารฟอร์มาลีน โดยขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายรักษาความสะอาดของเขียงเนื้อ ที่จำหน่ายให้มีความสะอาดและปลอดภัย ฝากถึงผู้บริโภคให้เลือกซื้ออาหารสด ทั้งหมู ไก่ ผัก ผลไม้ ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยทั้งในเทศกาลตรุษจีนและในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคุณภาพเนื้อสุกรชำแหละ ไก่สด เนื้อสด พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนคุณภาพสินค้าต้องปลอดภัยปลอดการปนเปื้อนในอาหารทุกประเภท เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เตรียมเลือกซื้ออาหารไว้สำหรับเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน นายสุรพล เธียสูตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน สินค้าส่วนใหญ่ยังคงมีคุณภาพดี มีการสุ่มตรวจสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งพืชผักผลไม้ ว่ามีสารเจือปนหรือไม่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ซุ่มตรวจตราชั่ง(กิโล) ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาด เพื่อให้ตราชั่งได้มาตรฐาน การชั่งกิโลตรงกันหรือไม่ ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามมิให้ผู้ประกอบการ นำเนื้อสัตว์มาจำหน่ายอย่างไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาหารสด และประเภอเนื้อชำแหละ เนื้อหมู เนื้อไก่ สัตว์ปีกที่ใช้ประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738