ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:26:06  
จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ ONE Stop Service ขึ้นทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ถึง 31 มีนาคม 61
จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์ ONE Stop Service ขึ้นทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ถึง 31 มีนาคม 61
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมหารือแนวทางการกระตุ้นเตือนให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนประวัติ จัดทำฐานข้อมูล ก่อน 31 มีนาคม 2561

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้ตั้งศูนย์ (ONE Stop Service) ขึ้นที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน โดยได้เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ กลุ่มบัตรสีชมพู ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่พิสูจน์สัญชาติตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะต้องมีแรงงานต่างด้าวมาทำการขึ้นทะเบียนทั้งหมด จำนวน 8,867 คน ซึ่งในแต่ละวันจะต้องมีแรงงานมาขึ้นทะเบียน 284 คนต่อวัน แต่ในช่วงดำเนินการสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้จัดประชุมคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหารือแนวทางกระตุ้นเตือนให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน ทั้งนี้จากการประชุมจะมีการเชิญนายจ้างและผู้ประกอบการ ทั้งหมด 1,200 ราย ในจังหวัดลำพูน มาร่วมประชุม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อชี้แจ้งขึ้นตอนและทำความเข้าใจให้นายจ้างได้แจ้งให้กับแรงงานต่างด้าวให้มาลงทะเบียนตามช่วงระยะเวลา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขอให้นายจ้างผู้ประกอบการได้นำลูกจ้างแรงงานต่างด้าว มาทำการลงทะเบียนในช่วงต้นๆ เพราะถ้าหากมาลงทะเบียนพร้อมกันในช่วงวันสุดท้าย อาจทำให้ใช้เวลานานกว่าปกติ และจะไม่ทันเสร็จในวันที่ 31มีนาคม 2561 ซึ่งนายจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าปรับตามกฎหมายในกรณีที่แรงงานต่างด้าวไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน

ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นางสาวอรอุมา หาญห้าว
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738