ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:43:39  
ขนส่งจังหวัดน่าน แถลงข่าวเตรียมจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดน่าน จำนวน301 หมายเลข รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถน
ขนส่งจังหวัดน่าน แถลงข่าวเตรียมจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดน่าน จำนวน301 หมายเลข รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถน
ขนส่งจังหวัดน่าน แถลงข่าวเตรียมจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดน่าน จำนวน301 หมายเลข หมวดอักษร กจ "การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง" ซึ่งจะมีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคตม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมเทวราช

วันนี้ (13/2/61) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายมานะชัย ทองเนื้อดี ขนส่งจังหวัดน่าน เปิดการแถลงข่าวในการเตรียมจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดน่าน จำนวน 301 หมายเลข หมวด กจ “การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง” โดยมี นายสุริยน ประภาสะวัต อัยการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นางรติพร บุญคง รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ร่วมแถลงข่าวการเตรียมงานประมูลเลขทะเบียนรถ ซึ่งจะมีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคตม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมเทวราช ทั้งนี้เงินรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าว จะนำเข้าเป็นรายได้ “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งนำไปใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินโครงการและแผนงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถน ส่วนหนึ่งนำมาใช้สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนานโยบายแผนงานหรือโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
นายมานะชัย ทองเนื้อดี ขนส่งจังหวัดน่าน กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่ 3 หลังจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา ในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นำรายได้เข้าสู่ กองทุนฯ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น กว่า 30 ล้านบาท สำหรับรูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนของจังหวัดน่าน แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล จะแตกต่างจากแผ่นป้ายสีขาวธรรมดา ลักษณะเป็นภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม รูปภาพเป็นสัญลักษณ์จังหวัดน่าน ใช้แนวความคิดตามคำขวัญของจังหวัดน่าน ประกอบด้วยภาพเรือแข่งเมืองน่าน ภาพผ้าลายน้ำไหล ภาพส้มสีทอง ภาพดอกชมพูภูคาดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน เมื่อรวมกันแล้วจะสื่อถึงความหมายของจังหวัดน่าน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็น เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี มีความสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้ ตามหมวดอักษร กจ (อ่านว่า ...กอไก่ จอจาน) มีความหมายว่า “การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง” สำหรับผู้ที่ได้เป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนทั้ง 301 หมายเลขดังกล่าว
หลักเกณฑ์ในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ประกอบด้วย ข้อ1.หมายเลขที่นำออกประมูล จำนวน 301 หมายเลข เป็นหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยจัดกลุ่มหมายเลขทะเบียนสำหรับการประมูล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม1 เลขสี่ตัวเหมือนกัน กลุ่ม2 เลขสามตัวเหมือน สองตัวเหมือน เลขตัวเดียว เลขคู่ 8 และเลขคู่ 9 กลุ่ม3 เลขหลักพัน เลขเรียง และเลขคู่ เลขคู่ติด 0 และคู่ติด 6 ข้อ2. การประมูลหมายเลขทะเบียน ใช้วิธีการประมูลโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ข้อ3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นวางหลักประกันมีดังนี้ บุคคลธรรมดาใช้ภาพถ่ายบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ไม่มาดำเนินการเอง นิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ภาพถ่ายบัตร ประชาชน ผู้เป็นหุ้นส่วน หนังสือมอบอนาจในกรณีที่ไม่มาดำเนินการเอง ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดน่านทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2561 หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน โทร.054-716047 และ 09-7920-9135 /////////////////////////////// ข่าวโดย / ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์ /ผสข.สวท.น่าน

ข่าวโดย : ฐิติรัตฌ์ วัฒนาพันธุ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738