ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:39:55  
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ผู้นำ อปท.ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลนางแล ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ผู้นำ อปท.ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่ตำบลนางแล ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนนักเรียน ของตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ตื่นตัวเร่งทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหวั่นเกิดไฟป่า

วันนี้ (10 ก.พ. 61) นางนงลักษณ์ วิริยะตระกูลธร ปลัดอำเภออำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยนายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศบาลตำบลนางแล นายพิทยา มโนกร กำนันตำบลนางแล นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันไฟป่าตำบลนางแล และประชาชน นักเรียนจากโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทำฝายชะลอน้ำบริเวณป่าต้นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าทึบและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆ รวมไปถึงสัตว์ป่าคุ้มครอง ครอบคลุมหลายหมู่บ้านตามแนวเทือกเขา ซึ่งในปีนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ไมให้มีการเผาอย่างเด็ดขาด หากพบในพื้นที่ใดเกิดปัญหาไฟป่า จะมีมาตรการลงโทษ โดยจะให้ผู้นำท้องถิ่นเข้ามาพบ เพื่อทำบันทึกความรับผิดชอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จังหวัดเชียงรายได้มีการออกประกาศ เรื่อง ห้วงวันงดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 12 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากมลพิษจากหมอกควันและไฟป่า และการเผาในที่โล่งแจ้ง ตลอดจนเพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 481

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738