ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:16:53  
จังหวัดแพร่สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดแพร่สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
จังหวัดแพร่สร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบรมเด็กและเยาวชนปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษา กิจกรรม ถิ่นฟ้าสดใสเมืองแพร่ไร้หมอกควัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน วันนี้(13ก.พ.61) ที่หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรม ถิ่นฟ้าสดใสเมืองแพร่ไร้หมอกควัน โดยดึงเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของจังหวัดแพร่ โดยคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่ จำนวน 16 แห่ง เข้าอบรมจำนวน 16 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4,857 คน โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 11 มีนักเรียน เยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 1,056 คน ทั้งนี้ 9 จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจังหวัดแพร่จะประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเกิดมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเริ่มปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้วงและนิ่ง ฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกสู่พื้น ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุม และแนวโน้มปัญหาหมอกควันและไฟป่าเกิดต่อเนื่องทุกๆปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ระบบนิเวศป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ในปี 2560 ที่ผ่านมามีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน จำนวน 2 วัน ค่าสูงสุด 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตรวจพบจุดความร้อน หรือ Hotspot รวม 297 จุด จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกระดับ ไม่เผาในทุกชนิดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์- 15 เมษายน 2561 /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738