ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:17:40  
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดแพร่
นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดแพร่
คณะคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 เดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จำนวน 5 แห่ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(13ก.พ.61) ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 (วปอ. รุ่นที่ 60) นำโดย พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ พร้อมบรรยายสรุปการพัฒนาจังหวัดแพร่ และผลการดำเนินงานของโครงการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีแพร่ จำกัด จากนั้นคณะคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ โดยมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ชุดนักเรียน กระเป๋า ยารักษาโรค และอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 385,620 บาท แก่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว โรงเรียนบ้านปางเคาะ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ โรงเรียนบ้านไทรย้อย และโรงเรียนบ้านปากปาน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และสิ่งจำเป็นต่างๆในการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน ตามโครงการพี่ดูแลน้องปันน้ำใจให้กัน โดยพลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 ได้ร่วมกันมอบให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง จากนั้นคณะได้ดูการเจียระไนพลอย ซึ่งในพื้นที่บ้านบ่อแก้ว ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นั้นมีแหล่งพลอยอัญมณีที่สำคัญของจังหวัดแพร่อีกด้วย /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738