ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:54:42  
จ.ลำพูน ออกตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ช่วงเทศกาลตรุษจีน
จ.ลำพูน ออกตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ช่วงเทศกาลตรุษจีน
จ.ลำพูน ออกตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค ช่วงเทศกาลตรุษจีน

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้แทนประมงจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตลาดสดหนองดอก เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้าและตรวจสอบสินค้าเกษตร ตามกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 โดยแนะนำและตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ ผัก ผลไม้ ปลา และเนื้อสัตว์ ให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสุขอนามัยผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ส่งห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและตรวจหาสารตกค้าง ยาปฏิชีวนะและสารเร่งเนื้อแดง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
ขณะที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าซาง ร่วมกับเกษตรอำเภอป่าซาง และด่านกักกันสัตว์ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดอำนาจเจริญ บ้านแซม หมู่ 2 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลี้ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดเทศบาลตำบลวังดิน หมู่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ พร้อมเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ส่งห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ในการได้บริโภคเนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรที่สะอาดปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นกัน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738