ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 20:29:40  
ผลงานปักม้งหน้าหมอนของเยาวชนลำพูนรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ประทับใจ ระดับนานาชาติจากประเทศเลบานอน
ผลงานปักม้งหน้าหมอนของเยาวชนลำพูนรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ประทับใจ ระดับนานาชาติจากประเทศเลบานอน
ผลงานปักม้งหน้าหมอนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ประทับใจ ระดับนานาชาติ AN AWARD OF EXCELLENCE PRESENTED TO By Lebanese Innovators society จากประเทศเลบานอน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดย นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ชื่นชมยินดีพร้อมให้กำลังใจ แนะแนวทางการดำเนินชีวิต “ทำในสิ่งที่ชอบ ทำให้ดีที่สุด ทำแล้วมีความสุข” กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า เทียบโอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 ในการเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่สายอาชีวศึกษา ภายใต้รูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สำนักวิจัยแห่งชาติ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน “ปักม้งหน้าหมอน” และ “ผ้าทอกะเหรี่ยงผสมใยคอลลาเจน” และได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ประทับใจ ระดับนานาชาติ AN AWARD OF EXCELLENCE PRESENTED TO By Lebanese Innovators society จากประเทศเลบานอน คือ ผลงานปักม้งหน้าหมอนอีกด้วย

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738