ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:31:44  
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนธิกำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนธิกำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่
นายอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหน่วยสนธิกำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นที่กระจายอยู่ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย นำกำลังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ลาน้อย สนธิกำลังกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ลาหลวง และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ลงพื้นที่เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่เขตรอยต่อบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย กับ บ้านสามหลัง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แปลง พื้นที่รวม 6 งาน ซึ่งต้นฝิ่นมีความสูง 20 -120 เซนติเมตร และยังไม่มีการกรีดยางฝิ่น ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตัดทำลายต้นฝิ่นและเผาอุปกรณ์เพาะปลูกบริเวณแปลงฝิ่น แต่ไม่พบผู้ปลูกในพื้นที่
ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย กล่าวว่า แปลงฝิ่นที่ตรวจพบดังกล่าว กลุ่มผู้ปลูกน่าจะปลูกเพื่อเสพมากกว่าจะการปลูกเพื่อการค้า ซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย ได้พยายามกำชับให้ทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ในการหาข่าวและตัดทำลายไร่ฝิ่น แต่พบปัญหา เนื่องจากยังมีผู้เสพฝิ่นในพื้นที่ และผู้ปลูกยังคงเป็นรายเดิม ประกอบกับแปลงฝิ่นอยู่ในพื้นที่สูงและลึก ยากต่อการลาดตระเวนตรวจหา ซึ่งทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย ได้ใช้วิธีป้องปรามในการลดปริมาณผู้เสพและผู้ปลูกฝิ่น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจและแปลงฝิ่นมีจำนวนลดลง
ทั้งนี้ แปลงฝิ่นที่ตรวจพบส่วนใหญ่ในพื้นที่รอต่อของอำเภอแม่ลาน้อยอยู่ในหุบลึก ที่มีระดับความสูงเฉลี่ย 1,200 – 1,392 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งยากต่อการเดินทางเข้าถึง โดยผู้ลักลอบปลูกฝิ่นจะนิยมปลูกเป็นแปลงขนาดเล็ก และมีต้นฝิ่นหลายรุ่นรวมกัน อีกทั้งยังกระจายแปลงปลูกในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเข้ามาทำลายของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องปรามและการหาข่าว จะสามารถลดปริมาณผู้เสพและพื้นที่ปลูกฝิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738