ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:39:46  
หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานใน จ.แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ
หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานใน จ.แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ
หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงานใน จ.แม่ฮ่องสอนเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆเข้าไปกำกับดูแลโครงการไทยนิยม ยั่งยืนหน่วยงานละ 1ตำบล

เช้าวันนี้(14 กพ.)นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมสภากาแฟ พบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ที่พิชชาพรเฮ้าส์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่าจากการที่สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดเส้นทางบินไป กลับเส้นทาง ดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน เที่ยวบินแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ความถี่ 3 เที่ยวบิน ต่อสัปดาห์ โดยจะทำการบิน ในวันพุธ ศุกร์ และ อาทิตย์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานอื่นๆร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีการเดินทางโดยเครื่องบินมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มากขึ้น
สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 10 ประเด็นได้แก่สัญญาประชาคมถูกใจไทยเป็นหนึ่ง/ คนไทยไม่ทิ้งกัน /ชุมชนอยู่ดีมีสุข/วิถีไทยวิถีพอเพียง/ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย /รู้กลไกการบริหารราชการ/รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม /รู้เท่าทันเทคโนโลยี/ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานตามภารกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆเข้าไปกำกับดูแลติดตามหน่วยงานละ 1 ตำบล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล/

ข่าวโดย : วาสนา/พักตร์ภูมิ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738