ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:54:49  
กพร. เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมัครเข้าคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ชูต้นแบบสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
กพร. เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมัครเข้าคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ชูต้นแบบสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 เพื่อสร้างแรงจูงใจและแบบอย่างความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมนำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รองรับการแข่งขันตลาดโลก

นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความวิริยะ อุตสาหะ สร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อินดัสทรี 4.0 เพื่อมุ่งให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต รวมถึงสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐไปยังภาคอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทุกด้านทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้ การสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพให้กระจายสู่ภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เวทีการค้าโลก
สำหรับกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยรางวัลอุตสาหกรรม ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นเป็น 9 ประเภทรางวัล จากเดิม 7 รางวัล ประกอบด้วย 1. ประเภทการเพิ่มผลผลิต 2. ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3. ประเภทการบริหารความปลอดภัย 4. ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 5. ประเภทการจัดการพลังงาน 6. ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 7. ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 8. ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และ 9. ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครและชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก การนำเสนอผลการดำเนินงาน การตรวจประเมินที่สถานประกอบการ ตลอดจนการตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งการจัดพิธีมอบรางวัล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนื้ - 16 มีนาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2202 3856, 0 2202 3904 และ 0 2202 3555

ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ น.ส.สวงสุดา คำวงศ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 79

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738