ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:55:34  
ผอ.สำนักบริหารกิจการกาชาด ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอฝาง
ผอ.สำนักบริหารกิจการกาชาด ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอฝาง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการกาชาด สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน ของกิ่งกาชาดอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน สร้างขวัญและกำลังใจ แก่คณะกรรมการ รวมถึงจิตอาสา ผู้พิการ ตลอดจนให้คำปรึกษา และเสนอแนะการดำเนินภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอฝาง โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา นายกกิ่งกาชาดอำเภอฝาง และคณะกรรมการกิ่งกาชาด ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอฝาง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา กิ่งกาชาดอำเภอฝาง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 9 ราย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 464 ชุด รับบริจาคโลหิต จากประชาชน จำนวน 989 ราย ได้โลหิต ทั้งสิน 328,400 ซี.ซี. สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 3 หลัง สนับสนุนกิจการยุวอาสากาชาด โดยมีนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสายุวกาชาดแล้ว จำนวน 77 ราย ปัจจุบันกิ่งกาชาดอำเภอฝาง มีเงินสะสม สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล จำนวน 2,721,428.35 บาท

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738