ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 10:47:21  
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"
จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร "ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม"
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการต้อนรับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจากส่วนกลางและแม่บ้านมหาดไทยพร้อมสมาชิก ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และสมาคมแม่บ้านท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร 4 ภาค โดยในปี 2561 กำหนดจัดการประชุมในเขตจังหวัดภาคเหนือ เป็นภาคแรก โดยกำหนดจัดประชุมที่จังหวัดลำพูน เพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน ของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจากส่วนกลางและแม่บ้านมหาดไทยพร้อมสมาชิก ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และสมาคมแม่บ้านท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมกัซซัน ขุนตาล อ.แม่ทา จังหวัดลำพูน และศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของชุมชนบ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง , เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชาวยอง ผ้าฝ้ายดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง, ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน , วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร, เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บริเวณกาดขัวมุงท่าสิงห์ และศึกษาดูงานที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน โดยจังหวัดลำพูนได้จัดเตรียมความพร้อมการแสดงสินค้า OTOP และของดีเมืองลำพูน, การตกแต่งสถานที่ในรูปแบบล้านนาและการแสดงศิลปะล้านนาไว้ต้อนรับ

ข่าวโดย : นศ.ฝึกประสบการณ์ น.ส.อรอุมา หาญห้าว
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738