ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:09:18  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการตรวจสอบน้ำผุดในนาข้าว ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายต้องเร่งระบายออก หวั่นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการตรวจสอบน้ำผุดในนาข้าว ไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายต้องเร่งระบายออก หวั่นสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการตรวจสอบน้ำผุดในนาข้าวไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านอย่างเฉียบพลัน แต่ควรมีการระบายออกอย่างระมัดระวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า จากกรณีที่มีชาวบ้านพบน้ำผุดในนาข้าวบริเวณด้านทิศตะวันตกของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 2 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) มีลักษณะสีดำ มีกลิ่นเหม็น เกรงว่าจะมีสารปนเปื้อนลงแหล่งน้ำสาธารณะนั้น ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จากบริเวณดังกล่าวโดยกรมควบคุมมลพิษ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีข้อสรุปร่วมกันว่า พื้นที่ป่าบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ จึงมีแนวโน้มที่น้ำในแหล่งกักเก็บโดยรอบและน้ำใต้ดินหรือน้ำซับจะไหลลงพื้นที่ดังกล่าว น้ำที่ผุดขึ้นมาในบริเวณป่าบัว พบว่า มีลักษณะใส แต่มีค่าแมงกานีสเกินค่ามาตรฐานน้ำผิวดิน ไม่พบว่ามีไซยาไนด์หรือสารพิษอื่นๆที่มีอันตรายอย่างเฉียบพลันปนเปื้อน และน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่นาข้าว พบว่า มีสีดำ มีค่าบีโอดีสูง ปริมาณออกซิเจนน้อยมากและมีสัดส่วนของค่าซีโอดีสูง (น้ำเน่า) พร้อมกันนี้ เนื่องจากมีการกักน้ำสีดำดังกล่าวไว้ เมื่อผลการตรวจสอบไม่พบสารพิษที่เป็นอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านอย่างเฉียบพลัน เห็นควรมีการระบายน้ำที่กักไว้ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำเน่าเสียออกอย่างระมัดระวัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ครั้งที่ 2 (14 – 15 ธันวาคม 60) ตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ พบว่าคุณภาพน้ำสอดคล้องกับผลการตรวจวัด ครั้งที่ 1 และได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการระบายน้ำเน่าเสียออกอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยแล้ว

ข่าวโดย : นศ.ฝึกประสบการณ์ น.ส.อรอุมา หาญห้าว
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738