ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:19:49  
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ ด้านโรคสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์  ด้านโรคสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ ด้านโรคสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ (14 ก.พ. 61) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ ด้านโรคสุนัข โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรมที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัส มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัขและ แมว เป็นพาหะนำโรคเป็น การป้องกัน ควรนำสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ทุกปี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรสุนัขที่มีเจ้าของ 21,14 7 ตัว ไม่มีเจ้าของ 117 ตัวแมวมีเจ้าของ 9,006 ตัว ไม่มีเจ้าของ 106 ตัว ในปี 2560 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแล้วจำนวน 7 ,623 ตัว แมวจำนวน 2,711 ตัว/

ข่าวโดย : วาสนา/พักตร์ภูมิ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738