ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:25:10  
เกษตรอำเภอฝาง สร้างเครือข่ายอาสาแจ้งเหตุไฟป่า
เกษตรอำเภอฝาง  สร้างเครือข่ายอาสาแจ้งเหตุไฟป่า
เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเหตุไฟป่า หวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายสุชาติ วงค์ชื่น เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ได้จัดอบรมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝาง รวม 8 ตำบล ตำบล ละ 20 คน เพื่อเป็นเครือข่าย ของสำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ในการแจ้งเหตุไฟป่า โดยอาสาสมัครเหล่านี้ จะกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังการเผาพื้นที่ทางการเกษตร และคอยแจ้งเหตุ หากมีการเผาหรือมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ และคอยแนะนำเพื่อนเกษตรกร ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ซึ่งการร่วมกันทำงานของอาสาสมัครเหล่านี้ จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่า
ทั้งนี้ ปี 2560 ที่ผ่านมา คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)เฉลี่ย 24ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน คือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 วัน มีค่าสูงสุด 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 พบจำนวนจุด Hotspot จำนวน 609 จุด และพื้นที่เผาไหม้ จำนวน 797,053 ไร่ สำหรับ ปี2561 ตั้งเป้า ค่า PM 10 มีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 วัน จำนวนจุดความร้อน(hotspot) ลดลง 20 % และพื้นที่เผาไหม้ ลดลง 20 % จาก ปี 2560 ที่ผ่านมา

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738