ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:46:19  
จังหวัดแพร่ มอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อ เป็นของขวัญประชาชนในวันแห่งความรัก
จังหวัดแพร่ มอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อ เป็นของขวัญประชาชนในวันแห่งความรัก
จังหวัดแพร่ ทำพิธีมอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อ ที่ได้จากการนำดอกดาวเรืองซึ่งใช้ประดับในช่วงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดทำปุ๋ยหมัก แจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนใช้ปรับปรุงคุณภาพดินและความเป็นมงคลในแปลงที่ดินทำกินของตนเอง

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.09 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อ ให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนต่างๆ นำไปแจกจ่ายต่อให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่เป็นของขวัญเนื่องในวันแห่งความรัก ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยมีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง และพระสงฆ์รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ปุ๋ยดอกดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อและผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดคุณค่าสูงสุด จึงได้นำเอาดอกดาวเรืองและวัสดุต่างๆ ที่เสร็จสิ้นจากการใช้ประดับสถานที่ในช่วงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจัดทำเป็นปุ๋ยหมัก จำนวน 99 ตัน แบ่งบรรจุใส่ถุงขนาดครึ่งกิโลกรัมได้รวม 198,000 ถุง และน้ำหมักชีวภาพจำนวนหนึ่ง แจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนในจังหวัดแพร่ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพดินและเป็นมงคลแก่แปลงที่ดินทำกินของตนเอง

และนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงานด้วยจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์นำความรู้ไปขยายผลต่อยอดใช้ในการเกษตรโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีได้ต่อไป โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำความสะอาดบริเวณสถานที่ประกอบพิธี รอบศาลากลางจังหวัดแพร่ และสนามหลวงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ในส่วนของอำเภอต่างๆ อีก 7 อำเภอ ก็ได้มีการจัดพิธีมอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อให้กับผู้แทนชุมชน ตำบลต่างๆ พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ โดยมีนายอำเภอของแต่ละอำเภอเป็นประธานในวันนี้เช่นเดียวกัน

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 168

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738