ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:29:10  
สาธารณสุขจังหวัดลำปางแนะประชาชนยึดหลัก "เลือก หลีก ล้าง" ป้องกันโรคไข้หวัดนก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
สาธารณสุขจังหวัดลำปางแนะประชาชนยึดหลัก "เลือก หลีก ล้าง" ป้องกันโรคไข้หวัดนก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
สาธารณสุขจังหวัดลำปางแนะประชาชนยึดหลัก "เลือก หลีก ล้าง" ป้องกันโรคไข้หวัดนก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารไหว้เจ้า โดยยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยชาวไทยเชื้อสายจีน จะนำเป็ดไก่จำนวนมากมาเป็นส่วนประกอบ ในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีก หรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลา 9 ปี (นับจากทำลายสัตว์ปีกรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง จากการที่ประเทศเพื่อนบ้านพบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก และมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยเน้นการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนควรยึดหลัก“เลือก หลีก ล้าง” 5 ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ 1. เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด, 2. หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร, 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย, 4. หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ 5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์ และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ นอกจากนี้ ประชาชนควรปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารไหว้เจ้า โดยให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และหากเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ให้เลือกบริโภคอาหารจากร้าน หรือแผงจำหน่ายอาหาร ที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Clean Food Good Test” เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาด และปลอดภัยต่อการบริโภค

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738