ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:59:37  
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล สมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล สมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันสตรีสากล สมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2561

เช้าวันนี้(14 กพ.)นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิด กิจกรรมวันสตรีสากล สมัชชาสตรีและสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2561 ที่สวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสตรีและสถาบันครอบครัวใน จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมมอบโล่สดุดีแก่ครอบครัวร่มเย็น แก่ครอบครัวนางต๋า ใจยาว ครอบครัวนายสันต์ภพ อาภรณ์บำรุง ครอบครัวนายมนัส แก้วอู๊ด และครอบครัวนางสาวประไพพิศ กิ่งแก้วเพชร
ในงานมีการเสวนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว โดยมีนางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน นางสาวเขมิกา สุนทร ธิดาชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 นางสายพิณ คำเขื่อน สมาชิกครอบครัวร่มเย็น นางสาวปิยเรศ แก้วอู๊ด ประธานสภาเด็กและเยาวชนต.แม่เงาร่วมเสวนา เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาสตรีและครอบครัว รวมทั้งนำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่การจัดสวัสดิการให้แก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม/การพัฒนาศักยภาพครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน /การส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง /สร้างความเข้มแข็งกลไกและกระบวนการพัฒนาสตรี และการจัดสวัสดิการให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/ศุภวัฒน์ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738