ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:39:13  
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชุมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประชุมเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
อำเภอแม่สรวย ประชุมส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการทุกตำบลเพื่อควบคุมเข้มการป้องกันแก้ไขหมอกควันไฟป่า

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561ที่ห้องประชุมอำเภอแม่สรวย นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุมการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวยได้กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการทุกตำบล สรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่สรวย ได้เตรียมความพร้อมก่อนถึงช่วงการงดการเผา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 และการเตรียมความพร้อมในห้วงระยะเวลารับมือ60 วันให้งดการเผาทุกชนิด คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันที่ 12 เมษายน 2561 ขอให้ส่วนราชการ อปท.ทุกแห่ง กรรมการทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการประชาสัมพันธ์และประกาศเสียงตามสายช่วงห้ามเผาเด็ดขาด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – วันที่ 12 เมษายน 2561 ยังห้ามไม่ให้เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ของหมู่บ้านใดอีกเป็นอันขาด หากเกิดขึ้นจะอีกเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และกำหนดการ Kickoff จัดการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอแม่สรวย ปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก โทร053-702642
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 413

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738