ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:48:02  
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ดูงานด้านพลังงาน ที่กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ .จ.ลำปาง
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ดูงานด้านพลังงาน ที่กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ .จ.ลำปาง
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ดูงานด้านพลังงาน ที่กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ .จ.ลำปาง

ที่ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 60 จำนวน 130 คน นำโดย พลเอกสุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันการป้องกันราชอาณาจักร เข้ารับฟังบรรยายภาพรวมจังหวัดลำปาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบ รวมทั้งสถานการไฟฟ้าของประเทศ โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 และผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้บรรยาย จากนั้นร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตร่วมกัน ต่อด้วยเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 141

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738