ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:05:43  
จ.เชียงใหม่ ปล่อยขบวนตรวจเฝ้าระวังเยาวชนช่วงวาเลนไทน์ 14 ก.พ
จ.เชียงใหม่ ปล่อยขบวนตรวจเฝ้าระวังเยาวชนช่วงวาเลนไทน์ 14 ก.พ
จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยขบวนตรวจเฝ้าระวัง เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเยาวชนที่อาจจะมีประพฤติเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ.

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ลานบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง “ล้อมรั้ว ก่อนเลิฟ” ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ โดยสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ (สพป.) เขต 1 และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) ร่วมกันจัดขึ้น พร้อมปล่อยขบวนรถเพื่อเฝ้าระวัง ให้การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเยาวชน ซึ่งมีคณะ พสน. ที่ผ่านการอบรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากสถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน ซึ่งจัดสายตรวจในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุกเกอร์ น้ำตก ห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายสุรารอบๆ โรงเรียน เป็นต้น
ทั้งนี้ สพป. เขต 1 ได้ทำตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ทั้งด้านอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติด ภัยจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ รวมถึงภัยจากไซเบอร์เทคโนโลยี เพื่อป้องกันภัยทางสังคมที่จะเข้าถึงเยาวชนที่มีอยู่รอบด้าน ประกอบกับพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่นอกบริเวณโรงเรียน ควรมีการเฝ้าระวัง และส่งเสริมความประพฤติของเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องความประพฤติ ยาเสพติด ความรุนแรง และการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738