ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:17:46  
สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงการผลิตข้าวสู่ตลาดอย่างครบวงจร
สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงการผลิตข้าวสู่ตลาดอย่างครบวงจร
วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2561 ) สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวสู่ตลาดอย่างครบวงจร ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด ผู้แทนจากองค์การบริหารจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย CEO บริษัท ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล

สืบเนื่องจาก เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอป่าซาง ได้นำร่องเป็นเกษตรกรผลิตข้าวสู่ตลาดอย่างถาวร ด้วยการประสานความร่วมมือจากสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ด้วยการดึงความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มต้นเตรียมแปลงสาธิตเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกกลุ่มพร้อมกับขายเป็นของฝากคุณภาพให้กับบริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด โดยบริษัทมีแนวทางสนับสนุน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่เกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงานวิจัย ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะบูรณาการร่วมกันพัฒนาและต่อยอดข้าวให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าวของเกษตรกรจังหวัดลำพูนเข้าสู่ตลาดอย่างครบวงจร เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำเป็นต้องรักษาคุณภาพของข้าวให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : อานนท์ บุญมาตุ้ย
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738