ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:32:02  
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมทั้งด้านกฎหมายและสินเชื่อ
ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมทั้งด้านกฎหมายและสินเชื่อ
ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมป้องกันการลักลอบนำเข้า ทั้งการกวดขันด้านกฎหมายป้องกันการลักลอบนำเข้ากระเทียม และสนับสนุนด้านสินเชื่อ กว่าแสนบาทต่อราย

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การแก้ปัญหาราคากระเทียมให้กับเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีนี้ จะดำเนินการทั้งมาตรการทางกฎหมาย โดยจะกวดขันจับกุมผู้ลักลอบนำเข้ากระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งแม่ฮ่องสอน ไม่มีด่านกักพืช จึงไม่สามารถนำเข้ากระเทียมได้
...(เสียง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น มาตรการช่วยเหลือด้านกฎหมาย)...
ขณะที่มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ จะเพิ่มช่องทางการขอรับสินเชื่อเพื่อเก็บกระเทียมรอจำหน่าย กว่ารายละ 1 แสนบาท สำหรับเกษตรกรที่ปลูกกระเทียม และเก็บรักษากระเทียมไว้ โดยได้รับสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไร่ละไม่เกิน 15,000 บาท รายละไม่เกิน 50,000 บาท และสินเชื่อจากกระทรวงพาณิชย์ ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท รวมแล้วจะได้รับการช่วยเหลือด้านสินเชื่อต่อราย ประมาณ 100,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากผลผลิตกระเทียมออกมาจำนวนมากพร้อมกัน
......(เสียง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็น มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อ)...

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738