ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:39:42  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือแก้ไขปัญหา การขุดดินและดูดทรายในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือแก้ไขปัญหา การขุดดินและดูดทรายในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2561 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม กับผู้ประกอบการ ชาวบ้าน และผู้ร้องเรียน เรื่องการขุดดินและดูดทรายในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ร.ต.ท.อุทัย ไชยศรี อยู่บ้านเลขที่ 209 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำปาง ว่า ปัจจุบัน นายยงยุธ เครื่องเนียม ผู้ประกอบการขุดดินยังดำเนินการขุดดินในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านธิ และไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้แจ้ง นายยงยุธ เครื่องเนียม ให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จึงขอให้ตรวจสอบขอเท็จจริงตามกรณีร้องเรียน โดยมีประเด็นสำคัญ ข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิ คือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนจึงมอบหมายให้อำเภอบ้านธิและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการขุดดินและดูดทรายพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการขุดดินทราย ซึ่งมีความลึก และความกว้างไม่เป็นไปตามแบบรายการ ส่งผลให้ระดับน้ำใต้ดินที่ประชาชนใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรแห้งขอด มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมพูดคุยหารือและรับฟังปัญหาเพื่อความยุติธรรม ในกรณีของผู้ประกอบการ ชาวบ้าน ผู้ร้องเรียน และเร่งให้กรมบาดาลเข้ามาตรวจสอบมาวัดความเป็นกรดเป็นด่างในน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่และในส่วนที่ดำเนินการได้ก็จะมอบให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขให้เป็นในกระบวนการความยุติธรรม ส่วนที่ดำเนินการไม่ได้ก็จะใช้กฎหมายเข้ามาพิจารณาต่อไป .

ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นางสาวจารุวรรณ หาญห้าว
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738