ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 16:45:05  
อบต.บ้านเรือน จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อพระนางจามเทวี
อบต.บ้านเรือน จ.ลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี  เพื่อแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อพระนางจามเทวี
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) ที่วัดเกาะกลาง ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวบ้านเรือนเข้าร่วมพิธี จำนวน 100 คน

สำหรับการจัดในครั้งนี้ มีวัตถุเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นบรรพชนของชาวมอญในตำบลบ้านเรือน และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวมอญให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอด อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่อไป
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งมีการขุดพบเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมดูแลการขุดค้น

ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ น.ส.สวงสุดา คำวงศ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738