ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:55:25  
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2561
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2561
เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2561 เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ที่ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานชุมชนในเขตเทศบาล นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการลด ป้องกัน และบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ย่างเข้าสู่หน้าแล้ง ซึ่งทุกปีจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้สูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระสำคัญของจังหวัดด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มุ่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองในเขตเมือง ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ งดการเผาในที่โล่ง งดใช้รถยนต์ควันดำ และควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยจัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน การสาธิตการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อลดการเผากิ่งไม้ ใบไม้ รวมถึงสาธิตการตรวจสอบรถยนต์ควันดำ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหมั่นบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินระดับมาตรฐาน ตลอดจนมีกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่บรรยากาศในพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานต่อไป

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738