ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:28:38  
จิตอาสาลำพูนร่วมใจ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง เพื่อคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
จิตอาสาลำพูนร่วมใจ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง เพื่อคลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
จ.ลำพูน สนองวาระแห่งชาติ จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง โครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา หวังสร้างความสะอาดให้แก่ลำน้ำ เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม พร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง ตามโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการกีดขวางการไหลระบายของน้ำ รวมทั้ง ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน พันเอกนพดล คามเกตุ เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน นายสุวรรณทัสน์ ธนัญชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ หน่วยงานภาคเอกชน อาสาสมัคร และจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดย นายณรงค์ ทาอุปรงค์ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาผักตบชวาเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จังหวัดลำพูนกำหนดจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ตลอดลำน้ำกวง ตั้งแต่อำเภอบ้านธิถึงอำเภอป่าซาง โดยแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำกวงทั้งหมด จำนวน 11 แห่ง เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการและมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานสนับสนุน และเริ่มปฏิบัติการ Kick Off ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม 2561 หวังกำจัดผักตบชวา สร้างความสะอาดให้แก่ลำน้ำ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่แลดูสวยงาม ตลอดจนสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาในแหล่งน้ำ เป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญ การสะสมเติบโตของผักตบชวาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และหนาแน่น ทำให้เกิดการเน่าเสีย กีดขวางการไหลระบายของน้ำ กีดขวางการสัญจรทางน้ำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วไปเป็นอย่างมาก ในส่วนของจังหวัดลำพูนมีแม่น้ำกวงเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัด เกิดการแพร่กระจายของผักตบชวาค่อนข้างรวดเร็ว และหนาแน่น เกิดปัญหาสร้างความตื้นเขิน กีดขวางการไหลระบายของน้ำในช่วงน้ำหลากส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง การจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของจังหวัดที่จะแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้หมดไป ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 159

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738