ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:37:13  
สำนักงาน ป.ป.ช. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่รายการ "กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น" ทาง NBT
สำนักงาน ป.ป.ช. จับมือกรมประชาสัมพันธ์ ผลิตและเผยแพร่รายการ "กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น" ทาง NBT
ผอ.ป.ป.ช.ลำพูน เผย เทศบาลตำบลริมปิงร่วมส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต อปท. พร้อมนำเสนอข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ผ่านรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น เร็วๆ นี้

นางสาววิศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ ตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยการผลิตและเผยแพร่รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น” ความยาว 25 นาที จำนวน 34 ตอน เผยแพร่ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30-23.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นับเป็นมิติใหม่ของรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น (ถอดรหัสคุณธรรม) ที่มีการสัญจรลงพื้นที่ จำนวน 11 จังหวัด เพื่อถ่ายทำในรูปแบบสารคดี และนำเสนอข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือชุมชน หรือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือขั้นตอนกระบวนการด้านปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมบันทึกเทปรายการดังกล่าว โดยมีประเด็นที่นำเสนอในแต่ละจังหวัด ได้แก่ ตอนที่ 1 แนวคิดการทำงานของข้าราชการท้องถิ่นที่มีธรรมาภิบาลในการป้องกันการทุจริต ณ เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี ตอนที่ 2 การส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต อปท. ณ เทศบาลตำบลริมปิง จังหวัดลำพูน ตอนที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ตอนที่ 4 หมู่บ้านช่อสะอาดบ้านท่าคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ ตอนที่ 5 ภาครัฐกับการบูรณาการในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ตอนที่ 6 การยกระดับธรรมาภิบาลผ่านกลไก ITA จังหวัดชัยนาท ตอนที่ 7 ความร่วมมือการป้องกันการทุจริตตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา ตอนที่ 8 การรุกล้ำทรัพยากรชายฝั่งทะเลและการทำงานในพื้นที่ จังหวัดสตูล ตอนที่ 9 การถมทะเล บุกรุกที่สาธารณะ จังหวัดชลบุรี ตอนที่ 10 การใช้ประโยชน์ในที่ดินสีน้ำเงิน ผิดกฎหมาย ผิด พรบ. จังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 11 การสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม
นอกจากนี้ ยังมีการสัญจรในกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตอน ได้แก่ 1.บทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้กฎหมายใหม่ 2.พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : แหล่งเรียนรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3.เครือข่ายป้องกันการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะเริ่มเผยแพร่รายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น” (ถอดรหัสคุณธรรม) สัญจรประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นไป


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738