ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:10:55  
ตรวจคนเข้าเมืองลำพูนเร่งรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์กับคอนเสิร์ต หงา คาราวาน
ตรวจคนเข้าเมืองลำพูนเร่งรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์กับคอนเสิร์ต หงา คาราวาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูนจัดคอนเสิร์ตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ศิลปิน หงา คาราวาน พร้อมเตือนประชาชนอย่าเชื่อคนง่าย ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ หากสงสัยหรือพบเห็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โปรดแจ้ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูนหรือสายด่วน 1178

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน นำโดย พันตำรวจตรี ณวิภาส เทศแย้ม สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน จัดคอนเสิร์ตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ศิลปิน น้าหงา คาราวาน พร้อมทีมงานเต็มวง เพื่อแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน เป็นการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จัดหาทุนในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ครั้งต่อไป และจัดหาทุนสร้างหอพระบริเวณที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ใกล้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอวีดีทัศน์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน แจกเอกสารเตือนภัยอย่าตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วย สำหรับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคารศูนย์โอท็อปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ 293 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อให้บริการประชาชนในจังหวัดลำพูน และบุคคลต่างด้าวที่พำนักหรือทำงานในจังหวัดลำพูน
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้ว มีเหตุการณ์ค้ามนุษย์ที่จังหวัดลำปาง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สามารถช่วยเหลือเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่หลอกลวงเหยื่อไปค้าประเวณีที่ประเทศเกาหลี โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งคืน เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จัดคอนเสิร์ตรณรงค์ครั้งนี้ บางคนมองว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัว แต่ปัจจุบันการค้ามนุษย์ขยายวงกว้าง และเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมาก มิจฉาชีพพยายามใช้หลากหลายวิธีในการหลอกลวง กระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ ขอประชาชนอย่าเชื่อคนง่าย ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ หากสงสัยหรือพบเห็นการล่อลวง บังคับ ขู่เข็ญ เพื่อการค้าประเวณี ใช้แรงงาน หรือเป็นขอทาน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โปรดแจ้ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5358-4275 หรือสายด่วน 1178


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738