ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:45:18  
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ใช้พลังชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้ (22 ก.พ. 61) นายนิคม ศรวิชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 22 -23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการสร้างและใช้พลังชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเทคนิคการล้อมรักล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด โดยวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมฐานการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 7 อำเภอ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านทุ่งแล้ง กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อสบทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายฯ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561
ด้าน นายแดง พูลน้อย ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และโครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพลังให้กับชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดจากความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปรารถนาให้ พสกนิกรไทยร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยเมื่อปี 2546 พระองค์ได้เสด็จฯ มาทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในขณะนั้น ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงได้อัญเชิญทรัพย์พระราชทาน จัดตั้งเป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธา และความเสียสละของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738