ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:11:02  
อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีไหว้ครู บูชาเครื่องมือไม้แกะสลัก งานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา
อบจ.ลำพูน ร่วมพิธีไหว้ครู บูชาเครื่องมือไม้แกะสลัก งานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา
อบจ.ลำพูน เชิญเที่ยว "งานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา" ครั้งที่ 7" วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์โอท็อปบ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ที่ศูนย์โอท็อปบ้านหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีไหว้ครู บูชาเครื่องมือไม้แกะสลัก และพิธีสงฆ์งานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง นายบัญญัติ กิติกาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อ.แม่ทา เขต 2 พร้อมพี่น้องประชาชนอำเภอแม่ทา ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ช่างแกะสลัก ผู้ร่วมงานและให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัด "งานต้นกำเนิดไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา" ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในอันที่จะช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมชุมชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขั้นเปิดเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนพื้นที่อำเภอแม่ทา ซึ่งไม้แกะสลักแม่ทา เป็นผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า เกิดจากภูมิปัญญา ทักษะ และความละเอียดประณีตของช่างแกะสลักมาสร้างสรรค์เป็นไม้แกะสลักที่งดงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จนกลายเป็นแหล่งแกะสลักไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
การจัดงานปีนี้ เริ่มวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.09 น. พิธีไหว้ครู บูชาเครื่องมือไม้แกะสลัก และ พิธีสงฆ์ เวลา 20.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. สัมผัสบรรยากาศกาดหมั้ว เวลา 16.30 น. ชมขบวนแห่ไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา เวลา 18.19 น. พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เวลา 20.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. สัมผัสบรรยากาศกาดหมั้ว เวลา 15.00 น. การแสดงวิธีชีวิตคนลุ่มน้ำทา เวลา 20.00 น. การประกวดฟ้อนยอง/การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. สัมผัสบรรยากาศกาดหมั้ว เวลา 15.00 น.การแสดงซอพื้นเมือง เวลา 20.00 น. การประกวดธิดาไม้แกะสลักของดีอำเภอแม่ทา/การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738