ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:30:12  
ตชด.334 ปิดโครงการ แดร์ โรงเรียนบ้านหัวนา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
ตชด.334 ปิดโครงการ แดร์  โรงเรียนบ้านหัวนา ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง
ตชด.334 มอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์

พ.ต.ท.นพพร กวาวหนึ่ง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.334 เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 77 คน ที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน หรือโครงการแดร์ โดย กองร้อย ตชด.334 แม่อาย ได้จัดชุดวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าทำการสอน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนา เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึง โทษ-พิษภัย และตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้สารเสพติด เรียนรู้วิธีปฏิเสธ ตลอดจนเกิดกระแสการต่อต้าน และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชนต่อไป โดยเริ่มทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560-23 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 สัปดาห์

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738