ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 กุมภาพันธ์ 2561 / 23:19:06  
อบจ.ลำพูน เชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี วันที่ 1 -4 มีนาคมนี้
อบจ.ลำพูน เชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี วันที่ 1 -4 มีนาคมนี้
อบจ.ลำพูน เชิญชวนศรัทธาประชาชนร่วมงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี ครบรอบปีที่ 41 แห่งการมรณภาพ วันที่ 1-4 มีนาคม 2561 ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับอำเภอลี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าไผ่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม กำหนดจัดงานประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาอภิชัยขาวปี ระหว่างวันที่ 1–4 มีนาคม 2561 ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันครบรอบปีที่ 41 แห่งการมรณภาพของครูบาอภิชัยขาวปี ที่ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2520 ที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้จัดให้มีประเพณีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี ซึ่งเป็นศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย จะมีศรัทธาประชาชนจากทุกสารทิศหลั่งไหลพากันมาร่วมงานอย่างล้นหลามนับหมื่นคนเป็นประจำทุกปี ความดีที่ท่านครูบาได้สร้างคุณประโยชน์เป็นแบบอย่างของพระที่สร้างคุณูปการต่าง ๆ มากมาย ท่านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในท้องถิ่นให้มีศีลธรรม เกิดความรัก ความเมตตา และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างสงบสุข ตามที่ท่านครูบาเจ้าได้แนะนำ สั่งสอนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกๆ ปี จะมีการจัดงานประเพณีที่สำคัญเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านครูบาเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพรัก ความศรัทธาที่มีต่อครูบาเจ้า นำไปสู่แนวทางในการดำเนินชีวิตภายใต้ศีลธรรมอันดี ให้เป็นเมืองที่มีความ “รุ่งเรือง และร่มเย็น” กิจกรรมในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรและจัดเตรียมสถานที่ (ตกแต่งดา) วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร เวลา 10.30 น. พระสงฆ์ 41 รูป สวดมาติกา เวลา 15.00 น. พิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรม ฟังเทศน์ 1 กัณฑ์ วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร เวลา 10.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เวลา 14.00 น. ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าครองสรีระครูบาอภิชัยขาวปี เวลา 20.00 น. สวดอภิธรรมฟังเทศน์ 1 กัณฑ์ วันที่ 4 มีนาคม 2561 ทำบุญตักบาตรและถวายทาน พระสงฆ์อนุโมทนา
ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี เดิมชื่อ จำปี เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน 7 เหนือ ปีกัดเก้าหรือปีฉลู ตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2443 เป็นบุตรของนายเม่า นางจันตา อายุ 16 ปี ได้บวชเป็นศิษย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งใจเฝ้าอุปัฎฐากอาจารย์และร่ำเรียนกัมมัฎฐานและอักษรสมัยจนจบ พร้อมปฏิบัติตามที่อาจารย์พร่ำสอนจนดวงจิตสงบ พร้อมกันนั้นรับการถ่ายทอดในเชิงวิชาช่างก่อสร้างจากอาจารย์จนเกิดความชำนาญและติดตามอาจารย์ไปก่อสร้างวัดวาอารามทุกหนทุกแห่ง พระอภิชัยขาวปี เริ่มงานก่อสร้างในสถานที่ต่างๆ หลายแห่งทั้ง โรงพยาบาล วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ ตั้งแต่อายุ 24-83 ปี นับรวมทั้งสิ้นได้ 96 แห่ง งานสำคัญอีกหนึ่งชิ้นที่ท่านทำ คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 ครูบาศรีวิชัยได้ฤกษ์ลงมือขุดจอบแรกสำหรับการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ พระอภิชัยขาวปี ก็พากะเหรี่ยง 500 คน ขึ้นไปช่วยทำถนนขึ้นดอยสุเทพจนแล้วเสร็จ ในวันที่ 30 เมษายน 2478 จนกระทั่ง ปี 2507 ได้ร่วมกับราษฎรหมู่บ้านผาหนามและศรัทธาพุทธศาสนิกชนช่วยกันสร้างวัดพระพุทธบาทผาหนามที่เดิมเป็นวัดเก่าผุพัง นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ มีพระบาทเป็นรอยชัดเจนเหยียบประทับบนแผ่นหินบนดอยผาหนาม ปัจจุบันสร้างมณฑปรูปเจดีย์ครอบไว้ ครูบาอภิชัยขาวปี มรณภาพวันที่ 3 มีนาคม 2520 ตรงกับเดือน 6 เหนือ แรม 14 ค่ำ ที่วัดท่าต้นธงชัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จากนั้น หลวงปู่ครูบาวงศ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ได้อัญเชิญพระศพครูบาอภิชัยขาวปีกลับมาที่วัดพระพุทธบาทผาหนามแล้วบรรจุในโลงแก้ว เพื่อให้ลูกศิษย์และญาติโยมทั่วทุกสารทิศได้สักการบูชากราบไหว้ ซึ่งร่างกายของท่านยังไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด และทุกๆ ปี จะมีประเพณีการเปลี่ยนผ้าครองสรีระร่างของท่านทุกปี และมีอนุสาวรีย์ของหลวงปู่ครูบาขาวปีบริเวณหน้าวัด เป็นลักษณะองค์ยืน ขนาดใหญ่มาก ความสูง 16 เมตร (32 ศอก)


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 321

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738