ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มีนาคม 2561 / 23:12:00  
ทีมสื่อมวลชนลำพูนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 ปี 2561
ทีมสื่อมวลชนลำพูนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 ปี 2561
ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 เดินหน้าเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน และจิตสำนึกในการป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม ผ่านกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 8 จังหวัดภาคเหนือ หวังร่วมเป็นสื่อกลางสร้างความรักความสามัคคีจากการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง

พันเอกโรมรัน ชูก้าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย พันตรีสิงห์ทร เทพมาลัย สัสดีอำเภอป่าซาง/รองหัวหน้างานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน (กอ.รมน.ลำพูน) นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน จำนวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 2 ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปสังคม ประจำปี 2561 ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ศปป.กอ.รมน.ภาค 3) ที่อาคารยอดทัพ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในระดับจังหวัดให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจตามสัญญาประชาคม สร้างความสามัคคี และสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน เพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือ ร่วมกันขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือจากข่าวสารที่เลื่อนลอย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน และจิตสำนึกในการป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม มุ่งสร้างความรักความสามัคคีปรองดอง อันเนื่องจากการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวพระราชดำริการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อรักษาพันธุกรรมพืชและสะสมสำรองไว้ใช้ในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์จากภัยธรรมชาติ มาดำเนินการในหน่วยทหาร รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมขยายผลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลโท กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 100 คน
รูปแบบการดำเนินโครงการ แบ่งออกเป็น กิจกรรมดนตรีสัมพันธ์ สถานีที่ 1 ความสำคัญของหน้าที่ กับการเล่นอังกะลุงพร้อมสรุปกิจกรรม สถานีที่ 2 จังหวะที่เหมาะสม กับการเล่นลาวกระทบไม้พร้อมสรุปกิจกรรม จากนั้น สื่อมวลชนขึ้นรถบัส ไปเคารพสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งยั้งทัพ ด้านหน้ากองพลทหารราบที่ 7 พร้อมศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย แล้วขึ้นรถบัสไปเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี ปลูกผักอินทรีย์ กองพลทหารราบที่ 7 เป็นการศึกษาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อรักษาพันธุกรรมพืชผักและสะสมสำรองไว้ใช้ในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์จากภัยธรรมชาติ และเก็บไว้ใช้ปลูกในฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ 7 ซึ่งมีทั้งการเลี้ยงเป็ดไข่ หมูป่าและสุกรพันธุ์เหมยซาน ปลานิลจิตรลดา 3 การเพาะเห็ด การขยายพันธุ์ไม้ดอก ผักลอยน้ำ และการปั้นโอ่งกักเก็บน้ำ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738